Informacja katastralna powiatu lubaczowskiego
Pomoc      Strona główna   Strona Starostwa
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Raster mapy ewidencyjnej
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Obwody Łowieckie

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg